FORSNAKKELSER

Jeg holder kurs og foredrag.Disse kursene har som oftest skapende skriving som som hovedtema, men inngangen til dette varierer fra gang til gang. I noen sammenhenger spiller jeg på min forfatterbakgrunn, med erfaringer fra skolebesøk og barnehagekonserter. I andre sammenhenger bruker jeg arbeidet som produsent for DKS som inngang til det jeg snakker. Men aller mest handler det om å dele erfaringer - og å løfte fram det enkle og det nære.

DET ER EN GANG ... FORTELLING I MØTE MED BARN OG UNGE

Foredrag for undervisningsforbundet i Vestre Slidre, Valdres. Jeg snakket om gjennomslagskraften og nødvendigheten av å fortelle. Gjennom anekdoter, fortellinger og tekster forsøkte jeg å vise hvor verdifull og effektiv fortellinga er i hverdagen. Og hvor nær der er. Og det viktigste: Den virker!
          

ORD UNDERVEIS
          

- hvilke utfordringer og muligheter ligger i leserens møte med boka?  Refleksjoner omkring  erfaringer med litteraturformidling. Innlegget ble senere bearbeidet til innlegg og artikkel for NBU. Les her.


Danser med d(r)ager

Barn skal leve mellom linjene i de voksnes planer. De skal utforske og oppdage, erfare og erkjenne, føle og forstå. Barnehagen er både kulturprodusent, kulturformidler og kulturbruker; Tre ting på en gang!  Hva må til for å gi kunst og kultur rom i hverdagen? Hvordan gi opplevelser som gjør fantasien verneverdig? En erfaringsreise eller en oppd(r)agelse av hverd(r)agen!


Å få d(r)agen til å danse

To miniverksteder hvor jeg fortalte om erfaringer med å få Rikskonsertforestillingen DRAGEDANS til å fungere. Målet var å presentere improvisasjonsjazz for 2-5-åringer…Det ble mange omveier før vi turde å stole på det enkle og det nære.Men det ga oss en lang rekke magiske møter. Etter sveip gjennom utviklingen av forestillingen "Dragedans" startet jakten på "senskader" gjennom at vi løftet fram og diskuterte eksempler.
(Åpningsforedrag holdt på Norsk Kulturskoleråds konferanse KOM Frem I HELL april 2013.)
 
  

       
Om å omgå det gjenkjennbare

13. april holdt jeg et av innleggene på NBIs seminar om serielitteratur. Jeg tok utgangspunkt i tanker i ei kø i Elisabeth Square Garden i Edinburgh august 2008. Jeg stod i kø for å treffe en seriebokforfatter, og jeg var ikke alene. (Foredrag NBI april 2013).
          


KROKEN I ØYET Å hale i land en forestilling

Menneskene forteller historier. Det skiller oss fra dyrene. Vi forteller fordi det åpner rom og bygger broer. Fordi det virker! Det er en gang …

En forestilling er også en fortelling.  Widar Aspeli vil snakker om ord som ressurs i utviklingen av forestillinger. Gjennom eksempler vises noen holdeplasser på veien fra idé til ferdige forestillinger med ulik dramaturgi.

(Norsk Kulturskoleråd - KOM ØST - Strømstad 24 - 25. oktober 2012)


MED KUNNSKAP SOM INNGANG – INTRODUKSJON OG EKSEMPLER

Alle elever skriver dersom inngangen er egen kunnskap og hensikten ikke er knyttet til å prestere – men grunntrening med ord, innhold og formidling.

SNARVEI TIL SKAPENDE SKRIVING

Fra ”sprutskriving” til målrettet tekstarbeid. Miniworkshop.

(NY GIV - Trondheim 15. august 2012)

Illustrasjonsfoto.
Postkort fra Paris.