SKOLEPROSJEKT

Jeg jobber mye med skrive-/forfatterprosjekt i samarbeid med skoler og kulturskoler. Her kan du lese med om ulike skoleprosjekt jeg har gjennomført. Noen på barneskoler, andre på ungdomsskoler. Noen initiert av en skole, andre resultat av samarbeid med kommunal DKS eller Kulturskole.

Flere av prosjektene startet som en del av DKS-prosjektene SKREMMESKUDD og MAGASIN, finansiert av regionale midler tildelt av Hedmark fylke.

DET HAR INGENTING Å SI

En antologi med tekster skrevet av elever på 9.trinn ved ungdomsskolene i Lillehammer. Prosjektet var et samarbeid mellom DKS Oppland og norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene. DET HAR INGENTING Å SI ble lansert som del av festivalen i 2015, og UBOK konkluderte med at det var en av høydepunktene, og det mest inspirerende: 

Det har ingenting å si. Femten elever fra Hammartun, Steinerskolen, Smestad og Åretta ungdomsskole stod foran et publikum på 200 jevngamle medelever og framførte egne tekster. Dette var resultatet av et fire dagers skrivekurs ledet av forfatteren Widar Aspeli. Tekstene var samlet i en tekstsamling - Det har ingenting å si – som alle kunne få et eksemplar av. Antologien inneholder individuelle tekster samt én felles tekst. Aspeli kunne fortelle at mange av kursdeltakerne hadde oppdaget at de hadde en skriveglede de ikke visste at de hadde båret på. Flott ungdom og flotte tekster. Ett ord: wow!

Fra min innledning: Utgangspunktet var underlig og utfordrende. Vi visste at ordene skulle publiseres i denne antologien før et eneste av dem var skrevet. Men jeg tvilte aldri på at vi ville komme i mål. Og det å ”komme i mål” betyr jo aldri at man ikke kan skrive seg videre. Med disse tekstene, og med andre tekster. For jeg vet at mange av disse femten har oppdaget en skriveglede de ikke visste de bar på. Det er i seg sjøl godt nok. Når vi i tillegg har fått et utvalg tekster som også kan gi noe til andre, er det mer enn vi kunne håpe på. Kanskje finner du som leser et punkt hvor du kjenner at dette handler om deg. Det er fint. Kanskje finner du ord som åpner for noe du ante, noe du har glemt eller noe du aldri trodde du skulle greie å sette ord på. Din lesning er din egen. Skriverne har sine tanker. Ordene skal møtes, og åpne. Om de betyr det samme for den som skriver som den som leser er ikke så viktig. Eller for å si det på en annen måte: Det har ingenting å si.

RAVNENE

Jeg har selv bodd i Valdres i femten år. I løpet av de siste årene skrev jeg thriller-/spenningsserien EKSPRESS (se ungdomsbøker) som handler om ungdom i Valdres som har en lei tendens til å være på feil sted til feil tid ... samtidig forsøker de å få bandet sitt, som selvsagt heter EKSPRESS, til å fungere. Det gir mange utfordringer.

I samarbeid med Avis i skolen Hedmark/Oppland presenterer avisa Valdres bidragene i en skrivestafett for ungdomsskolene i Valdres. Ni ungdomsskoleklasser dikter videre på fortellingen "Ravnene". Jeg skrev det første kapitlet som het Hvor skal vi idag vår føde hente? Vil du lese mine tanker i etterkant av skrivestafetten kan du lese det her: RAVNENE - ET LÆRESTYKKE (pdf)

JERN & FLATBRØD

Et omfattende prosjekt i regi av Kulturskolen Øst i Agder og Songe skole. Vi arbeidet mot en stor forestilling  som ble vist på Næs Jernverksmuseum sommeren 2012 var et samarbeid med .

Et inspirerende samarbeid med et flott resultat. Se eget billedgalleri som valg i høyre spalte.

INGENTING HENGER SAMMEN

Høsten 2013 gjennomførte jeg en ny runde med skrivekurs for 9.trinn på Løten ungdomsskole. Dette var det fjerde i rekken - alle i samarbeid med Kulturskolen i Løten og kommunal DKS. Tekstene dannet grunnlag for en digital forestilling i Løten Kino våren 2014. Tekstene er samlet i heftet "Ingenting henger sammen".

KARUSELLSEKUNDER

Tekstene fra skrivekurset på Løten ungdomsskole høsten 2012 ble samlet i heftet KARUSELLSEKUNDER. Dette dannet også grunnlaget for skoleforestillingen i Løten Kino våren 2013.

DODEKAFONI

Tolvtoneskalaen dannet grunnlaget for tekstene elever på Løten ungdomsskole arbeidet fram høsten 2011. I et samarbeidet med Kulturskolen var også disse tekstene utgangspunkt for den digitale forestillingen med samme navn, vist i Løten Kino våren 2012.

LYKKEVARIASJONER

Lykke kan være en klisjé og et klissent begrep. Slik ble det ikke i Løten da elevene begynte å lete under og rundt disse fem bokstavene. Skrivekurset på Løten ungdomsskole i skoleåret 2010 - 2011 endte med teksteheftet som fikk navnet LYKKEVARIASJONER.

ARR AV ORD

Skrivekurset på ungdomsskolene i Elverum vinteren 2013 resulterte i tekstheftet ARR I ORD. Heftet med et utvalg av tekstene ble lansert våren 2013. Kurset var et samarbeid mellom lokal DKS i Elverum og ungdomsskolene i kommunen.

ORDSKJELV

Skrivekurset på Elverum ungdomsskole vinter og vår 2012 resulterte i tekstsamlngen ORDSKJELV. Skrivekurset var et samarbeid med Dks (Den kulturelle skolesekken) i Elverum kommune, Elverum ungdomsskole og meg som forfatter. Kurset var en del av prosjektet MAGASIN, som var delfinansiert av regionale Dks-midler fra Hedmark fylke.

SPEILSYNER

Tekstene er skrevet høsten 2012 av elever på 9.trinn ved Ajer ungdomsskole. Skrivekurset var et tilbud i regi av, og i samarbeid med, Hamar Kulturskole. Etter en introduksjon for alle elevene på 9.trinn søkte 11 elever om å få delta på det påfølgende kurset. Tekstene i  SPEILSYNER er resultatet. Noen tekster er ferdige, andre er underveis!

SKYGGELAND

Tekstene er skrevet høsten 2013 av elever på 9.trinn ved Børstad ungdomsskole. Skrivekurset var et tilbud i regi av, og i samarbeid med, Hamar Kulturskole. Etter en introduksjon for alle elevene på trinnet søkte 9 elever om å få delta på det påfølgende kurset. Tekstene i  SKYGGELAND er resultatet. Noen tekster er ferdige, andre er underveis!

NEREKAS VREDE

Denne boka har blitt til i et samarbeid mellom mange parter. Først og fremt er det et samarbeid mellom Toso skole og Bergerbakken skole i Jevnaker kommune. Det er første gang de to skolene prøver seg på et slik prosjekt sammen. Min jobb som forfatter var å  få trådene til å samles. Jeg jobbet med lærerne og deretter med elevene og fikk dem til å skrive ned alle ideene sine. Så sydde vi ideene sammen til fortellingen i boka NEREKAS VREDE. Den kulturelle skolesekken i Oppland har sponset prosjektet. Men ikke minst er dette et stykke arbeid som alle tredjeklassingene i Jevnaker har vært med på å lage.

BERGERBAKKEN har laget alle "sine navn" med bokstavene i ordet BERGERBAKKEN. TOSE har laget alle "sine navn" med bokstavene i TOSO og JEVNAKER. Slik ble Kabre, Eela, Ker, Kera og Racn skapt. Og slik ble Ero til - for ikke å glemme vulkanen NEREKA.
   

ASKEORD

Tekstene i denne samlingen er skrevet i samarbeid med elevene på 5.trinn ved Tangen skole i Stange kommune våren 2011. Resultatet er en del av prosjektet SKREMMESKUDD finansiert med støtte av regionale DKS-midler (Den kulturelle skolesekken) fra Hedmark Fylkeskommune og lokale DKS-midler i Stange kommune.

Jeg besøkte 5.trinnselevene på Tangen flere ganger i løpet av våren. Tekstarbeidet startet med en introduksjon. Deretter arbeidet elevene med egne ideer til fortellinger og utviklet dem fra én setning, via tegneserieruter til fortellinger. De har så skrevet, og mange har skrevet mye! I siste runde har vi brukt deres tekster som grunnlag for fortellingene i denne samlingen. Flere av dem er utdrag (og dette er viktig for forfatterne!) av lengre tekster.

SKREMMESKUDD

DKS-prosjektet SKREMMESKUDD ønsket å prøve ut arbeidsformer og modeller for å utvikle samarbeid mellom Kulturskoler, lokal DKS og kunstnere – og i denne sammenhengen meg som forfatter. Målet var, og er fremdeles, å etablere og være i kreativ og kunstnerisk dialog med en gruppe elever over tid. Prosjektet fikk tittelen SKREMMESKUDD fordi min erfaring fra forfatterbesøk er at elever i denne aldersgruppen trekkes mot det skumle, spennende og av og til uhyggelige. Diverse tekstarbeid underveis, viser at jeg tok feil ... - og fint er det!

Dette var en videreføring av prosjektet MAGASIN der noen delprosjekter var KILDESORTERING (Kilde skole, Ringsaker) og TIDEN DET TAR (Stavsberg skole, Ringsaker) - her ble det også gjennomført et prosjekt på hvert trinn!

DYRISK

Situasjoner, utdrag og fortellinger av 5.trinn, 6.trinn og 7.trinn ved Ringebu skole oktober 2011.
Jeg jobbet med fortellingene, illlustratør Ella Okstad hadde illustrasjonsverksted.
I etterordet skriver prosjektleder Grethe Hveding: Denne boka er et resultat av prosjektet "Ei barnebok for og av barn blir til". Ringebu skole og Ringebu folkebibliotek søkte og fikk KRIBLEMIDLER fra kulturenheten i Oppland fylkeskommune. Dermed kunne vi innhente hjelp fra forfatter Widar Aspeli og illustratør Ella Okstad. Widar hjelp oss både med igangsetting og skriving, og ella ga elevene gode ideer og tips til illustrasjoner. Uten deres hjelp hadde vi ikke greid å gjenomføre prosjektet, og vi retter en stor takk til begge.

JERN & FLATBRØD

Billedgalleri fra forestillingen på Næs Jernverksmuseum sommeren 2012.
Alle foto: Næs Jernverkmuseum.

FORSIDENE

Klikk på bildene under for å komme til et galleri med "forsider" fra teksthefter m.m. fra diverse skoleprosjekt.

Ordskjelv:  Rystelser eller bevegelser i språket forårsaket av at to ord etter over tid å ha blitt utsatt for stadig økende spenninger, plutselig forskyver seg i forhold til hverandre. Forskyvningen skjer langs en bruddsone, som vanligvis ligger langt nede i ordstammen av ordet, men som også i sjeldne tilfeller kan bryte helt opp til bøyningen. Fra skjelvets sentrum sprer rystelsene seg i alle retninger som ordskjelvbølger, som kan sammenlignes med lydbølger. Hvis disse er sterke nok vil de oppleves direkte som rystelser i setningene, mens en mer fintfølende skriver vil kunne registrere bølger med utslag på mindre enn en milliontedels millimeter.

Årsaker  
På grunn av stor indre friksjon er alle ord stadig i langsom bevegelse. Dette fører til at substantivene som adjektivene «henger fast» på, også settes i bevegelse og forskyver seg i forhold til hverandre. Disse bevegelsene, som er ansvarlige både for slangdannelser, banneord, og såkalte ordskjelv  , kommer egentlig av at områder som ligger på samme dyp ikke har helt samme temperatur og tetthet, og dette resulterer i korreksjonsstrømmer i språket som kan sammenlignes med det som skjer i en gryte med vann når den varmes opp. Rystelsene fra et ordskjelv er forfatternes og poetenes viktigste hjelpemiddel i undersøkelser av språkets oppbygging, et av skrivekunstens viktigste arbeidsområder. Teknikkene som anvendes er senere også blitt tilpasset for friskriving med kreative metoder.

 (Eira, lekent etter en leksikontekst)