OM FORFATTERBESØK

Et forfattermøte avhenger av hvilke forventninger elever og lærere har til besøket, og hvordan møtet er forberedt. Det konkrete innholdet kan derfor ikke bestemmes før vi faktisk møtes. I hovedsak vil jeg snakke om, og lese fra, et utvalg av bøkene mine, samt fortelle om annet skriveri og hvordan det er å arbeide som skrivende. Jeg vil:

  • fortelle om bøkene mine
  • lese fra et utvalg bøker
  • snakke om å fortelle historier, og vise hvordan ideene til noen av mine fortellinger dukket opp.
  • svare på spørsmål. Det er fint om elevene forbereder noen i forkant av besøket.
  • ta elevene med på å lage en enkel fortelling - og snakke litt omkring hva som er viktig å huske på, og hva som ikke er så viktig i første runde.

Forfattermøtet tilpasses klassetrinn og bakgrunn for besøket (som en del av et skriveprosjekt, lesemotivering m.m.),  men jeg har likevel formulert noen tanker om ulike opplegg ved å velge forfatterbesøk til BARNESKOLE eller UNGDOMSSKOLE.

Velg Aktuelle forfatterbesøk i toppmenyen om du vil vite hvor jeg skal og hvor jeg har vært.

SKRIVEKURS

Jeg holder korte skrivekurs, introduksjoner til skapende skriving, og skrivekurs som strekker seg over lenger tid. Tidsbruk på kursene varierer fra en time til kurs som strekker seg over flere uker.

Min inngang til disse kursene er samlet erfaring fra egen skriving og, ikke minst, det jeg har vært en del av gjennom å arbeide sammen med små og store skrivere - enten det er i en skolesammenheng, eller de setter målene høyere. Jeg vil dele innganger, gi konkrete skrivetips og si noe om det arbeidet skriving faktisk er. Men også at det er en vei til tanken ... Sentral kilde for arbeidet er boka SKRIV UT.

I forbindelse med skrivekurs og forfattermøter vil jeg som regel også presentere CARAVAN-KORTENE - en enkel inngang og starthjelp for å skrive. Les mer HER.

Alle forfatterbesøk/skrivekurs tilpasses alderstrinn og sammenheng.

FORFATTERBESØK?

Det er nødvendig å avklare tidspunkt i god tid før besøket! Når tid og annet praktisk er avklart bestilles forfatterbesøk gjennom NORSK FORFATTERSENTRUM.

Økonomi i henhold til gjeldende satser.
Kontakt NF gjennom å klikke på logoen under.